Mer forskning på antibiotikaresistens

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskningsrådet har tildelt midler til to forskningsprosjekter på antibiotikaresistens.

Norges forskningsråd ved BIONÆR har nylig vedtatt å øke rammen fra 10 til 12,5 millioner kroner, og har innvilget begge de to prosjektene som har søkt midler til forskning på antibiotikaresistens. Målet med forskningen er å gi mer kunnskap om tryggere mat og anitibiotikaresistens i norsk mat- og husdyrproduksjon. Prosjektene ledes av SINTEF Materialer og kjemi og Veterinærinstituttet. De utfyller hverandre i metode, teknologi og vinkling, spesielt i å utnytte eksisterende forskningsinfrastruktur. Den nasjonale kompetansen om antibiotikaresistens vil bli bredere og dermed styrkes.

Prosjektene skal gi mer kunnskap om antibiotikaresistens, utviklingen og forekomsten av den, hvilke mekanismer som er i sving og hvilke faktorer som kan redusere og hindre spredning av resistente organismer.

Tiltak mot antibiotikaresistens

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2015-2016 å forsterke arbeidet mot antibiotikaresistens med 7 millioner kroner. Midlene skal gå til forskning og kunnskapsutvikling knyttet til antibiotikaresistens i landbruket. 

– Norge har i dag god dyrehelse og det laveste forbruket av antibiotika i landbruket i Europa, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Vi legger stor vekt på at det skal være slik også i framtida, sier Listhaug. 

Regjeringens nasjonale strategi mot antibiotikaresistens ble vedtatt sommeren 2015. Det er nødvendig med en forsterket innsats i kampen mot antibiotikaresistens. Globalt er antibiotikaresistens et stort og økende problem.