Mer klimavennlige investeringer

Framtidig investeringer i blant annet transport og bygg må skje på en mye mer klimavennlig måte enn i dag. Dette er en hovedkonklusjon i den siste rapporten fra Den Globale Kommisjonen for Økonomi og Klima som ble lagt fram i Oslo i dag.

Rapporten har fått navnet "The Sustainable Infrastructure Imperative: Financing for Better Growth and Development". Den argumenterer for en omlegging av investeringer i verden i "lavutslipps" retning  - eksempelvis miljøvennlige bygg, ladestasjoner for el-biler, mer effektiv transport og ny fornybar energi, som vann-, vind- og solkraft.  

Medlem i The Global Commission, Sharan Burrows, la fram kommisjonens hovedfunn. Hun ble supplert av de norske kommisærene, Christian Rynning-Tønnesen, sjef i Statkraft, og NHO-leder Kristin Skogen Lund. Vert for arrangementet var klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Colombias miljøvernminister Luis Murillo. Murillo er i Norge for å delta på et arrangement om sammenhengen mellom klima og fredsarbeid i Colombia.

I salen satt representanter fra finansnæringen i tillegg til miljøbevegelsen og representanter fra energi og transportbransjen. Temaet var hva som må til for å sette fart på arbeidet med å gjøre infrastruktur, både globalt og i Norge, grønnere, mer bærekraftig og mer konkurransedyktig.  

– Rapporten som legges frem i dag, viser hvordan klimavennlig investering i blant annet kollektivtransport og fornybar energi er essensielt for å bremse klimaendringene og samtidig skape økonomisk vekst. Jeg håper land, stater, byer og næringsliv rundt om i verden tar innover seg budskapet om å investere i fremtidens løsninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Behovet for investeringer i infrastruktur verden over de neste 15 årene tilsvarer rundt 90 trillioner dollar, eller 60 000 ganger så mye som den norske statens inntekter i 2016, ifølge rapporten. To tredjedeler av investeringene vil skje i utviklingsland. Men også aldrende infrastruktur i den vestlige verden vil måtte byttes ut eller oppgraderes.

– Hvilke systemer det investeres i over de neste årene er avgjørende for å unngå å låse verden i forurensende og ineffektive systemer fra fortiden, heter det i rapporten.

Rapporten peker på en rekke virkemidler som må brukes for å transportere mennesker, produsere og bruke energi og bygge byer på en mer kostnadseffektiv og klimavennlig måte. Finanssektoren må integrere klimarisiko og legge til rette for at betraktelig mer kapital brukes på grønne infrastrukturi. Fossile subsidier må fjernes, mer må satses på forskning og utvikling, og klimagassutslipp må prises. Bare sterkt nasjonalt lederskap og dyptgripende reformer kan drive agendaen fremover, står det i rapporten. 

Les sammendrag av rapporten her: The Sustainable Infrastructure Imperative

Til toppen