Mer kongekrabbe til turister

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil la flere turister fiske kongekrabbe i Finnmark.

- Reiselivsnæringen i Finnmark har hatt en positiv utvikling, og de har arbeidet systematisk med å bygge opp kongekrabben som en merkevare for fylket. Nå ønsker regjeringen å videreutvikle reiselivet i Nord-Norge, sier Ronny Berg, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet har derfor besluttet å øke andelen kongekrabbe som settes av til turistfiske og reiselivsbedrifter. I 2017 settes det av 8000 kg, opp fra 4000 kg i år.

– Vi mener dette vil bidra til verdiskapning. Reiselivsnæringa blir stadig viktigere for regionen og en større andel kongekrabbe til turistfiske og reiselivsbedrifter kan bidra til økt omsetning og viktige nye arbeidsplasser, sier statssekretær Ronny Berg.