Mer kunnskap er fremtiden for mat og jordbruk

Alle nasjoner må arbeide for at vi skal få globale bærekraftige, rettferdige og robuste matsystemer. Det sa generaldirektør José Graziano da Silva under arrangementet "En bærekraftig matfremtid" i London denne uken. Arrangementet tok for seg temaer innenfor teknologi og ressursbruk som bidrar til å nå målene om å utrydde sult, møte klimaendringer og bevare naturressurser.

FAOs generaldirektør pekte på at kunnskap er landbrukets framtid. Matproduksjonen har økt de siste tiårene, men det har påvirket miljøet, avskoging, vannressurser, og utslipp av klimagasser fra landbruket. Generaldirektøren i FAO fremhevet viktigheten av å ta mer hensyn til planeten, og fremme innovasjon og en bærekraftig praksis som gir næringsrik og tilgjengelig mat. Det innebærer å redusere bruken av plantevernmidler og kjemikaler i landbruket, øke avlingene og fremme et klima-smart landbruk.

FAOs siste rapport om fremtiden for mat og jordbruk viser femten trender og ti utfordringer som vi må takle de kommende årene. Det krever at alle land må forplikte seg til å gjennomføre grunnleggende endringer. 

Rismarker, Bali
Rismarker, Bali Foto: Colourbox
Til toppen