Mer levende læring – en nasjonal veileder lanseres

Alle har behov for å bli sett, hørt og verdsatt – dette er spesielt viktig for unge mennesker som går på skole for å tilegne seg kunnskap på veien mot å bli selvstendige voksne mennesker som skal skape sin egen fremtid, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i en ny nasjonal veileder for bruk av gården som læringsarena.

Målet med veilederen er å skape større legitimitet for å ta i bruk alternative læringsarenaer, som Inn på tunet gårder. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede og tjenester på gårdsbruk. Et felles mål for alle Inn på tunet tjenester rettet mot skole, er at tilbudet skal være innenfor rammene i lærerplanen og kobles til kompetansemål i læreplanene for fag. 

Skolen skal oppleves som meningsfull, relevant og praksisnær. Noen skoleelever får et større læringsutbytte dersom undervisningen flyttes fra det vanlige klasserommet til et aktivt, godkjent gårdsbruk – Inn på tunet. Undervisning og opplæring blir direkte knyttet til landbruket, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som konkretiseres og synliggjøres for elevene. Uavhengig av hvor eleven bor, er Inn på tunet-tilbudet et verdifullt supplement til dem som trenger noe en ordinær skoledag ikke gir. 

Veilederen er rettet mot både skolens allmennpedagogiske og spesial- pedagogiske tiltak og skrevet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Landbruk- og matdepartementet, Hvam Agroutvikling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

Tid og sted for lansering:

Tid: Torsdag 25.6 kl. 11.30 – 13.30,
Sted: Abildsø Gård, Oslo

Abildsø Gård har selv et alternativt skoletilbud.

NRK Puls har vært og filmet dette Inn på tunet - tilbudet. I dette innslaget ble Kunnskapsministeren intervjuet om tilbudet. 

Filmen ble vist på NRK 1 den 22.09.2014.

Til toppen