Mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste

Arbeids- og sosialdepartementet igangsatte høsten 2019 et faglig utviklingsprosjekt for å vurdere og foreslå tiltak for en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjenesteordning. Prosjektet har resultert i en rapport med prosjektgruppens anbefalinger.

Utviklingsprosjektet er gjennomført i samarbeid med Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og en referansegruppe med hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

Prosjektgruppens anbefalinger vurderes og følges opp av departementet.