Mer norsk storfe og småfe i år

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I Norge økte både storfe- og lammeproduksjonen i 2013. Det er ventet fortsatt overskudd av gris neste år. Den globale produksjonen av kjøtt økte sterkere enn den internasjonale handelen i 2013.

Årets lammesesong går mot slutten, med de to største slaktemånedene bak oss. I Norturas ferske markedsprognose anslås produksjonen i 2013 å ende på om lag 22 830 tonn, som er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med i fjor.

Bakgrunnen for produksjonsøkningen er at dyretallet er høyere i år enn i fjor.

Stor storfeproduksjon i 2013
Etter å ha sunket de fire siste årene, ser storfeproduksjonen ut til å øke med 5,5 prosent i år. Økningen skyldes delvis forsinket slakting av kyr på grunn av høyere melkeproduksjon i fjor, men produksjonsveksten ble forsterket av stor slakting i høst.

I Norturas novemberprognose ventes storfeproduksjonen å gå ned med om lag 2,5 prosent neste år. En forventet produksjon på 79 900 tonn i 2014 er likevel høyere enn produksjonen i 2012.

Storfe.
I Norge økte både storfe- og lammeproduksjonen i 2013. (Foto: Gunhild Magnussen)