Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer penger til tiltak mot marin forsøpling

25 millioner kroner ekstra er nå fordelt til tiltak mot marin forsøpling. Rydding av strender og sjøbunn er prioritert når Miljødirektoratet har fordelt pengene.

Strandrydding
Rydding av strender og sjøbunn er prioritert når Miljødirektoratet har fordelt 25 millioner kroner ekstra til tiltak mot marin forsøpling Foto: Monica Kleffelgård Hartviksen

– En av de største miljøutfordringene globalt er forsøpling av havet, og omfanget øker. Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet har negativ påvirkning på marine økosystem, naturmangfold og bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

De 25 millionene ble bevilget i Revidert nasjonalbudsjett til en tilskuddsordning for tiltak mot forsøpling i havet. Pengene kommer i tillegg til 35 millioner kroner som ble fordelt i mai i år.

Rydding av strender

Miljødirektoratet har prioritert å gi støtte til rydding av avfall på strender. Plast hoper seg opp i strandsonen langs kysten, hvor plasten blir utsatt for sol, bølger og vind som deler den opp til mikroplast. Mikroplast kan blant annet spre miljø- og helseskadelige stoffer og være til skade for fisk, fugl og dyr.

Rydder under vann

Det aller meste av plasten som har havnet i havet, synker og blir liggende på sjøbunnen. Fordi havbunnen er så stor, blir den spredd over store områder, og blir ute av syne for de fleste. Prosjektene som får støtte skal også bidra til å rydde under vann.  

Mer enn 200 søknader

I søknadsrunden til Miljødirektoratet tidligere i år kom det inn over 200 søknader. Det er mer enn tre ganger så mye som i 2016. De ekstra midlene gjør at flere prosjekter som fikk avslag tidligere i år likevel kan settes i gang. 

Les mer på Miljødirektoratet. Her er også liste over prosjektene som får støtte.

Til toppen