Mer skogplanting

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ikke siden 2001 har det blitt plantet mer skog enn i 2015. Totalt ble 172 000 dekar tilplantet i år, en oppgang på 14 000 dekar fra 2014. Samlet ble det plantet 30,9 millioner skogplanter i fjor.

Som i 2014 skyldes mye av oppgangen økt skogplanting i Hedmark. Her ble 44 000 dekar tilplantet, noe som er en økning på 3 500 dekar fra 2014. I Oslo og Akershus ble det til sammen tilplantet 9 800 dekar, 35 prosent mer enn i 2014.

324 millioner til skogkultur

I alt ble det investert 324 millioner kroner i skogkultur i 2015, en økning på 29 millioner fra 2014. Av dette utgjorde investeringer i skogplanting 163 millioner kroner og ungskogpleie 107 millioner. De resterende 54 millionene ble investert i skogkulturtiltak som markberedning, rydding, gjødsling og lignende. I alt ble det gitt 72 millioner kroner i offentlige tilskudd til skogkultur i 2015.

Skogplanter.
Ikke siden 2001 har det blitt plantet mer skog enn i 2015. Foto: Tor Danielsen/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag