Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer smittevernutstyr på vei

Jeg vil starte med gode nyheter!

Det blir nå kjørt ut smittevernutstyr til kommuner nord, vest og midt i landet.

Noe av det kommer fram i dag og noe kommer fram over helga.

Det ble kjørt ut utstyr til kommunene på Østlandet i går.

Det nye utstyret omfatter 1,2 millioner munnbind, samt smittevernfrakker, åndedrettsvern og visir.

I dag sendes det også ut 4,2 millioner munnbind til regionene som skal fordeles på sykehusene.

Det er nå et fraktfly i luften med kurs mot Norge.

Det inneholder smittevernutstyr tilsvarende ti semitrailere.

Og i går fikk vi vår første leveranse med norskproduserte visir.

Jeg kan knapt tenke meg en bedre start på helga enn dette!

Den siste tiden har vi sett flere medieoppslag om smittevernutstyr som ikke fungerer som det skal.

Jeg forstår veldig godt at det har ført til frustrasjon og usikkerhet både blant helsepersonell og andre.

Det er forståelig at enkeltsykehus og enkeltkommuner kjøper inn smittevernutstyr når de ser at lagrene begynner å tømmes.

Det kan dessverre være risikabelt, spesielt i disse dagene.

Det er derfor svært viktig at kommuner og sykehus som kjøper inn utstyr selv har kvalitetssikringsrutiner på plass.

I innkjøpsordningen vi har etablert gjennom Helse Sør-Øst, har vi streng kvalitetskontroll av alt utstyr som blir mottatt før det blir transportert til sykehusene og kommunene.

Jeg har sagt det før – og jeg sier det igjen:

Det er mitt ansvar å sørge for at helsepersonellet vårt har smittvernutstyr som gjør at de kan være trygge i krevende arbeidssituasjoner.

Det er derfor jeg har gitt Helse Sør-Øst i oppdrag å kjøpe inn utstyr til både sykehus og kommuner.

Vi har til nå mottatt smittevernutstyr av høy kvalitet.

Vi har også en større buffer nå enn tidligere.

Vi jobber målrettet og målbevisst for å skaffe utstyr internasjonalt og få i gang produksjon nasjonalt.

*****

Jo mer kunnskap vi har om koronaviruset og hvordan det sprer seg – jo bedre rustet er vi i kampen for å stoppe det.

Derfor er jeg glad for at kunnskapsgrunnlaget vårt vokser seg stadig større og bredere.

Folkehelseinstituttet har sendt spørreskjema til om lag 4500 kvinner og deres 10 år gamle barn om symptomer på koronavirus.

Rundt 80 prosent har svart til nå.

Det gir oss informasjon om over 7400 personer – mødre og barn.

Både personer som har vært syke og personer som er helt friske deltar. 

Dette er første gang barn blir spurt om symptomer på koronavirussykdom.

Resultatene til nå viser at færre barn enn voksne rapporterer om symptomer.

Andelen med mistenkt eller bekreftet koronainfeksjon er lav blant deltakerne – og den er mye lavere blant barn enn blant voksne.

Undersøkelsen – som fortsatt pågår – er en oppfølging av den såkalte NorFlu-undersøkelsen.

Nye spørreskjemaer blir sendt ut til deltakerne hver fjortende dag slik at forskerne kan fange opp endringer underveis i pandemien.

På sikt planlegger de å hente inn prøver for å se på forekomst av smitte og forekomst av antistoffer mot viruset.

Dagens takksigelser går til mødrene – og aller mest barna som deltar i denne undersøkelsen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen