Mer til kartlegging av kompetansebehovet i fylkene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Alle landets fylkeskommuner får nå mulighet til å kartlegge fylkenes kompetansebehov på en bedre måte. Kunnskapsdepartementet bidrar med 5,4 millioner kroner, og fylkeskommunene på Sør- og Vestlandet får mest.

Frem til nå har fem fylkeskommuner vært med i et pilotprosjekt for å skape bedre oversikt over hvilke typer kompetanse fylkene trenger. Nå inviteres resten av fylkeskommunene til å være med.

– Det er store forskjeller i fylkenes behov for arbeidskraft. Sør- og Vestlandet er preget av omstilling, mens andre deler av landet sliter med å finne den arbeidskraften som næringslivet og det offentlige trenger. Mer kunnskap om kompetansebehovet og bedre planlegging er viktig både for arbeidslivet og den enkelte. Derfor bidrar vi med 5, 4 millioner kroner til dette utviklingsarbeidet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

På grunn av de spesielle utfordringene får fylkeskommunene på Sør- og Vestlandet en større tildeling enn de andre. Derfor får Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder 400 000 kroner hver for å bidra til forsterket innsats i omstillingsprosessen de er inne i. De øvrige fylkeskommunene tildeles 200 000 kroner hver.

Hordaland fylkeskommune tildeles i tillegg 400 000 kroner ekstra for å bistå med koordinerings­oppgaver.