Metiers rapport om NAV

Konsulentselskapet Metier har levert sin endelige rapport hvor de som ekstern kvalitetssikrer vurderer Arbeids- og velferdsdirektoratets planer for å videreføre IKT-moderniseringsprogrammet i NAV.

Enkelte avsnitt i rapporten gjelder kontraktsmessige forhold, og er derfor sladdet og unntatt offentlighet etter offentleglova § 15 andre ledd.

– Rapporten er et sentralt verktøy for regjeringens vurdering og beslutning om veien videre for IKT-moderniseringen i NAV. Det gjelder både for beslutningen om å sette i gang planleggingen av Prosjekt 2 i moderniseringsarbeidet, og hvilke rammer Nav må planlegge innenfor. Jeg skal gå grundig gjennom denne rapporten og deretter lage min anbefaling til regjeringen, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Rapporten

Les rapporten her 

Til toppen