Vellykket skogsamarbeid med Mexico

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Mexico har blitt et foregangsland når det gjelder å spre kunnskap om skog både internt og til andre land i regionen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Norges femårige samarbeid med Mexico har gitt gode resultater.

Mexico er langt framme i det internasjonale arbeidet med å utvikle systemer for å måle endringer i skogdekket og systemer for å betale lokalbefolkningen for å ta vare på skogene.

Norge gikk i 2010 i samarbeid med landet med mål om at Mexicos erfaringer skulle videreutvikles og gjøres tilgjengelige for andre skogland. Norge har siden da støttet Mexico med 90 millioner kroner.

Her er de viktigste resultatene fra samarbeidet med Mexico:

  • Bedre informasjon om Mexicos tropiske skoger, særlig om sammenhengen mellom endringer i skogen og hvilken betydning skogen har for landets klimagassutslipp.
  • Mer forskning og utvikling av vitenskapelige metoder for å måle hvordan klimagasser oppfører seg i ulike skogtyper, og ved forstyrrelser som hogst eller brann i skogen.
  • Det har styrket lokalsamfunns kompetanse om måling og overvåking av skogen
  • Gjennom et regionalt samarbeidsinitiativ - kalt EMSA – har Mexico arbeidet for å dele sin kunnskap og sine erfaringer med andre land i regionen. Det har ført til kunnskapsutveksling og kompetansebygging om skogforvaltning også i andre and i regionen, deriblant Guatemala, Costa Rica, Panama og den Dominikanske Republikk.

- Et foregangsland
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mener Mexico har vist vei på viktige områder innen skogforvaltning og kunnskap om skog.

- Mexico har vært et foregangsland når det gjelder å spre kunnskap om skog både internt og til andre land i regionen. Landet har dessuten spilt en konstruktiv holdning i klimaspørsmål, sier Sundtoft.

Bakgrunn for samarbeidet
Målet med samarbeidet mellom Norge og Mexico har vært å forbedre landets kompetanse på tropisk skog, samt å spre denne kunnskapen til andre land i regionen.

Dersom man skal kunne betale land for redusert eller lav avskoging, er gode målesystemer avgjørende. Mange fattige skogland mangler i dag kapasitet og kompetanse til å drive tilfredsstillende overvåking av sine skoger.

Mexico tar sikte på å motta betaling for reduserte klimagassutslipp som følge av redusert avskoging. Landet deltar aktivt i internasjonale programmer som arbeider for dette.  Prosjektets egen nettside kan besøkes her.