Presseinformasjon

Statssekretær Høglund til Indonesia 8.-12. desember

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Morten Høglund besøker Indonesia 8.-12. desember. Besøket markerer starten på Norges nye partnerskap med Asean. Viktige tema for besøket er næringslivssamarbeid, handel med Indonesia og deltakelse på Bali Democracy Forum.

Norge ble innvilget et formelt partnerskap med den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean i august. Høglund vil i løpet av besøket til Indonesia overvære opprettelse av «Asean-Norway Joint Sectoral Cooperation Committee» (AN-JSCC), som vil stå for oppfølgingen av partnerskapet mellom Norge og Asean. Høglund vil også møte Aseans generalsekretær, Le Luong Minh.

- Partnerskapet med Asean er svært positivt for Norge. Det vil gi oss adgang til viktige politiske møteplasser og bedre norske bedrifters muligheter i sørøstasiatiske markeder, sier statssekretær Morten Høglund.

Asean omfatter i dag ca. 620 millioner innbyggere fordelt på ti land. Den økonomiske veksten i regionen fortsetter med omlag fem prosent per år. Det er allerede betydelige økonomiske forbindelser mellom Norge og Asean-landene. I 2014 var Asean Norges fjerde største handelspartner. Området har den høyeste konsentrasjonen av norske bedrifter etablert i utlandet.

Høglund vil i forbindelse med besøket til Indonesia delta på Bali Democracy Forum. Dette er en viktig møteplass for land i hele Asean-regionen, med målsetning om å fremme stabilitet og demokratiutvikling i Asia.

Pressekontakt: Pressevakten, 23 95 00 02