Morten Høglund til Singapore

Statssekretær Morten Høglund besøker Singapore 12. og 13. mars. Formålet med reisen er å fremme norske næringslivsinteresser, samt styrke norsk samarbeid med Asean og de politiske bånd mellom våre to land.

I Singapore vil Høglund blant annet ha samtaler med Grace Fu Hai Yien, minister ved statsministerens kontor og viseutenriksminister. Han vil også møte representanter for tenketanker, som Rajaratnam School of International Studies som Utenriksdepartementet inngikk et forskningssamarbeid med i 2012. 

Singapore er norsk næringslivs viktigste fotfeste i Asia, og mange norske selskaper bruker Singapore som innfallsport til interessante markeder i Asia og Australia. Over 250 norske bedrifter har tilstedeværelse i landet. Stadig flere norske oppstartsselskaper innen høyteknologi satser i Singapore. 

Høglund vil møte flere representanter for den norske næringsklyngen i Singapore. Han avslutter besøket med å delta i den årlige sjømatmiddagen som arrangeres i samarbeid mellom den norske ambassaden, Norwegian Business Association in Singapore (NBAS) og Norges Sjømatråd. Sjømatmiddagen, med om lag 1000 gjester, er det største norske arrangement i Singapore. 

Pressekontakt: Seniorrådgiver Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584

Til toppen