Middag for høgsterettsjustitiarius Tore Schei

Sted: Regjeringas representasjonsanlegg

Statsministeren er vertinne på ein middag for høgsterettsjustitiarius Tore Schei i regjeringas representasjonsanlegg i Parkveien 45 i Oslo.