Vis hele kalenderen

03.03.2016

  • Middag på Slottet

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er invitert på middag på Slottet sammen med det diplomatiske korps.