Midler mot barnefattigdom fordelt

I 2015 fordeles 134 millioner kroner til tiltak for å motvirke og dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Nå er det klart hvilke tiltak som mottar støtte, for å legge til rette for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer.

På Marte Nettverkssenter Foto: Thor Håkon Ulstad

- Det er viktig å sikre at barn og ungdom som vokser opp i fattige familier får mulighet til å delta på ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av inntekten til foreldrene. Gjennom tilskuddsordningen mot barnefattigdom ser vi mange eksempler på godt samarbeid mellom stat, kommune og frivillige organisasjoner, sier barneminister Solveig Horne (FrP).

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom er i år på 134 millioner kroner. Det er 22 millioner kroner mer enn i fjor da tilskuddsordningen ble etablert. 89 kommuner mottar midler til tiltak i regi av kommunale etater og frivillige organisasjoner. Nytt av året er at frivillige tiltak også kan søke direkte til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 34 frivillige tiltak som i år mottar støtte direkte fra direktoratet

- Når alle har alt, er det vanskelig å ikke ha råd til å være med på fritidsaktiviteter eller å reise på ferie. Samfunnet må ta et ekstra ansvar for å sikre det sosiale sikkerhetsnettet for barn i fattige familier. Barna skal ikke lastes for foreldrenes situasjon. Derfor er tilskuddsordninger til fritidsaktiviteter og ferie viktige i arbeidet, sier Horne.

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner er helt sentralt for å oppnå gode resultater, og en stor andel av pengene går til frivillig sektor.

- Jeg er glad for at vi i år har en rekordsatsing på Ferie for alle. Røde Kors mottar 11 millioner kroner fra tilskuddsordningen, som er en økning på 3,5 millioner kroner fra i fjor. Dette gjør at flere barn kan få oppleve å dra på ferie med foreldrene sine, sier Horne.

Blant annet mottar Oslo kommune 42,5 millioner kroner til ulike tiltak. Kommunene har ved hjelp av midlene over tilskuddsordningen utviklet utstyrsbaser, ferieklubber og kan tilby en rekke fritidsaktiviteter som koster lite eller er gratis.

Her kan du se listen over hvem som har mottatt midler over den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

Til toppen