Midler til piloter for forenkling av utmarksforvaltningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet setter av 3 millioner kroner til en pilotordning for forenkling av utmarksforvaltningen. Ordningen forbeholdes kommuner som søker om kommunesammenslåing.

- Forvaltningen av utmarka har blitt komplisert og uoversiktlig for både innbyggere, næringsliv og kommuner. Vi vil styrke lokaldemokratiet og forenkle utmarksforvaltningen. Derfor vil vi la noen kommuner få mulighet til å prøve ut forenklingstiltak, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet samarbeider for å forenkle utmarksforvaltningen. - Vi ønsker å styrke lokaldemokratiet, tilrettelegge for mer verdiskaping basert på naturressurser og redusere  byråkratiet i utmarksforvaltningen, sier Sanner.

For å styrke arbeidet har KMD satt av 3 millioner kroner per år i fem år for å prøve ut forenklingstiltak i kommunene. Målet er å skaffe erfaringer som gir grunnlag for å iverksette varige forenklingstiltak. Gjennom forsøksordningen skal kommuner kunne gjennomføre konkrete tiltak med mål om økt verdiskaping basert på utmarkas ressursgrunnlag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00