Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Midler til utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid i nord innen scenekunstfeltet og urfolkskultur

Kulturdepartementet setter av rundt 3 millioner kroner årlig til utvikling av samarbeidet mellom profesjonelle aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland i perioden 2019-2021.

Det tas forbehold om Stortingets bevilgninger for 2020 og 2021.

I tråd med treårige samarbeidsprogram for norsk-russisk kultursamarbeid er fokusområdene for denne perioden scenekunst og urfolkskultur. Støtten skal bidra til å knytte kontakter for utvikling av samarbeid over grensen gjennom møteplasser, nettverksbygging o.l.  

Det er norske profesjonelle aktører som kan søke. Samarbeidet må ha nedslagsfelt i Barentsregionen. 

Det kan søkes under ett for perioden 2019-2021.

Utlysningen (scenekunst)(.pdf)

Utlysningen (urfolk)(.pdf) 

Samarbeid om konkrete kunst- og kulturprosjekter støttes ikke. Slike prosjekter kan støttes via Kulturprogrammet Barentskult (se www.barents.no) eller lokale og regionale ordninger.

Til toppen