Midler til utviklingstiltak i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruket skal i år dele ut nær fem millioner kroner. Fristen for å levere skisser er 1. oktober.

Fondet skal bidra til utvikling av norsk skogbruk og er spesielt rettet mot det utøvende skogbruket. Stortinget bevilger penger til fondet over statsbudsjettet. I år har bevilgningen økt og fondet kan dele ut 4,8 millioner kroner.  

Fondet støtter anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål. Man kan for eksempel søke midler til utviklingsprosjekter innen: 

  • Driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket 
  • Bærekraftig bruk av skogarealene 
  • Bidrar til kvalifisert arbeidskraft i skogbruket 
  • Lønnsomhet og kvalitetssikring i skognæringen 
  • Informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging i skogbruket 

Om søknadsprosessen

Søknadsprosessen foregår i to trinn. I første omgang ber vi om skisser, disse behøver ikke være mer omfattende enn to A4-sider. Fristen for å sende inn skisse er 1. oktober. I løpet av oktober beslutter styret hvem som får anledning til å sende inn full søknad. Endelig tildeling skjer i desember. 

Skoglandskap.
Fristen for å levere skisser for å søke om midler til utviklingstiltak i skogbruket er 1. oktober. Foto: Torbjørn Tandberg