Norge dobler støtten til kampen mot ebola

Norge dobler støtten i kampen mot ebola og tar nå kontakt med FN, den britiske regjering og andre relevante aktører med tilbud om å støtte deres operasjoner med personell og utstyr. Et nytt bidrag på 89 millioner kroner bringer den samlede norske støtten til bekjempelse av ebola til i overkant av 184 millioner kroner.

- Situasjonen er kritisk i ebolarammede land i Vest-Afrika. Utbruddet akselererer fortsatt raskere enn responsen. Det trengs en dramatisk og rask oppskalering av innsatsen om utbruddet skal stanses, sier utenriksminister Børge Brende.

- Helsesektoren har både utstyr og personell som kan stilles til rådighet. Vi vil nå i samarbeid med FN, og andre involverte, identifisere hva det er mest nyttig at vi bidrar med, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det gjøres nå forberedelser for å kunne stille med lufttransportstøtte til frakt av personell og utstyr dersom det er behov for det. Vi har inngått en avtale om bruk av sivile ambulansefly fra USA og andre til medisinsk evakuering av norske borgere ved mistanke om eller påvist smitte av ebola. Det arbeides også intenst med etablering av en back-up løsning for bruk av C-130 Hercules til medisinsk evakuering, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Med den nye bevilgningen dobler Norge støtten til innsatsen mot ebola. Den samlede norske støtten beløper seg nå til 184,2 millioner kroner, medberegnet norske bidrag til FNs sentrale nødhjelpsfond (Cerf) på 15 millioner.

Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet de siste ukene forberedt tiltak for å møte ebolautbruddet, blant annet når det gjelder medisinsk evakuering og hjelpetiltak i Vest Afrika.

Bevilgningen fra Utenriksdepartementet vil gjøre det mulig å stille både personell og utstyr til rådighet for innsats i Vest-Afrika. Deler av bevilgningen vil også bli gitt i form av pengestøtte til FN, Røde Kors og andre frivillige organisasjoner.

Isolatplasser ved Oslo Universitetssykehus vil også kunne benyttes, om det oppstår behandlingsbehov for internasjonalt hjelpepersonell.  

Til toppen