Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-midler til migrasjonsarbeid i Hellas

Norge og Hellas undertegnet i dag en viktig samarbeidsavtale om EØS-midler til asyl og migrasjon på 16,5 millioner euro, og en samarbeidsavtale om vannforvaltning på fire millioner euro.

Statssekretær Jens Frølich Holte og viseminister for utvikling og investering Ioannis Tsakiris, signerte samarbeidsavtalene om EØS-midler. Foto: Ambassaden i Aten
Statssekretær Jens Frølich Holte og viseminister for utvikling og investering Ioannis Tsakiris, signerte samarbeidsavtalene om EØS-midler. Foto: Ambassaden i Aten

- Å finne gode løsninger for håndteringen av flyktninger og migranter som kommer til Hellas, er et felles europeisk ansvar. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til styrking av hele asylhåndteringen i Hellas, sier statssekretær Jens Frølich Holte.

Programmene for asyl og migrasjon som ble undertegnet i Aten i dag, er på totalt 16,5 millioner euro. Programmet retter seg spesielt mot enslige mindreårige og andre sårbare grupper. Den totale norske støtten innenfor asyl og migrasjon i Hellas utgjør 33 millioner euro for perioden 2014-2021. Asyl- og migrasjonsprogrammet bygger på erfaringene fra tilsvarende programmer i forrige programperiode (2009-2014) og er høyt prioritert.

- Norge støtter felleseuropeiske løsninger på migrasjonsfeltet, men i påvente av de overordnede politiske løsningene er det viktig å gi praktisk bistand til Hellas. Landet mottar svært mange flyktninger og migranter og et nært samarbeid med greske myndigheter er viktig, sier Holte. 

Flere av EØS-prosjektene er et samarbeid med norske partnere. Blant annet gir Utlendingsdirektoratet, Justisdepartementet og Utlendingsnemnda råd til greske myndigheter og organisasjoner som arbeider med asyl og migrasjon.

Statssekretær Frølich Holte signerte også et program for miljø- og vannforvaltning på fire millioner euro. Gjennom innovative og miljøvennlige løsninger som skal bedre tilgangen og forvaltningen av knappe ferskvannsressurser, vil også dette programmet bidra til å løse sentrale utfordringer for Hellas.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og å styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette arbeidet.
  • Norge har bidratt til sosial og økonomisk utvikling i Hellas gjennom EØS-midlene siden 1994. 
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Hellas mottar 116,7 millioner euro av den totale potten.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent av EØS-midlene, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.
Til toppen