Midlertidig nasjonalt minnested etableres utenfor Høyblokka

Det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet blir etablert utenfor Høyblokka mot Akersgata. – Minnestedet for 22. juli-hendelsene skal hedre de som ble rammet, være et godt sted for å minnes og gi rom for ettertanke, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sommeren 2012 ble det besluttet å plassere det midlertidige minnestedet mellom Deichmanske bibliotek og Y-blokka. På grunn av anleggsarbeidene i regjeringskvartalet er plassen nå lite egnet til minnested. Statsråd Jan Tore Sanner har derfor besluttet at minnestedet etableres mellom paviljongen til Høyblokka og Akersgata.

- Stedet er valgt for å skjerme minnestedet mest mulig mot bygg- og anleggsvirksomhet de neste årene. Samtidig har plassen en nærhet til hendelsen 22. juli og informasjonssenteret som vi etablerer, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Utformingen av det midlertidige minnestedet tok utgangspunkt i en plassering ved Deichmanske bibliotek. Kunstner Jonas Dahlberg vil nå lage nye skisser for det nye stedet. KORO er ansvarlig for realiseringen av kunstprosjektet, mens Statsbygg skal bidra som tilrettelegger. Midlertidig minnested skal være på plass innen 22. juli 2016.

Departementet har hatt tett dialog med Nasjonal Støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og AUF om valg av lokalisering av midlertidig minnested.

Statsråd Jan Tore Sanner, John Hestnes fra Nasjonal Støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og Ragnhild Kaski, generalsekretær i AUF utenfor det kommende informasjonssenteret ved Høyblokka.
Statsråd Jan Tore Sanner, John Hestnes fra Nasjonal Støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og Ragnhild Kaski, generalsekretær i AUF utenfor det kommende informasjonssenteret ved Høyblokka. Foto: Helge Kvandal, KMD
Til toppen