Midtre Gauldal kommune får medhold i gjerdestrid

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avviser Bane NORs krav om et 1,8 meter høyt gjerde mellom Fredheim park og jernbanen på Støren. – Kommunen har vært løsningsorientert, og vi har landet på en løsning som både ivaretar sikkerheten rundt jernbanesporet og bevarer utsikten fra parken. Vi tar derfor ikke Bane Nors innsigelse til følge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bane NOR hadde innsigelse til detaljregulering for Fredheim sør med Fredheim park fordi kommunen ikke hadde stilt krav om gjerde mot jernbanen. Bane NORs interne regelverk tilsier at det skal være et 1,8 meter høyt gjerde i slike områder. Gjerdet skal sikre mot ulovlig ferdsel i sporområdet.

– Denne saken burde ikke havnet på mitt bord, men blitt løst lokalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han viser til at kommunen har strukket seg langt for å komme Bane NOR i møte.

– Det er viktig at sikkerheten langs jernbanen ivaretas. Vi stiller derfor krav om et gjerde med samme høyde som på boligområdet ved siden av, understreker Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak innebærer krav om et en meter høyt gjerde mellom planområdet og jernbanen, og som må være på plass før parken åpnes. Dette skal ivareta sikkerheten, samtidig som utsikten fra parken beholdes. Vedtaket er i tråd med Samferdselsdepartementets tilråding.

Midtre Gauldal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - vedtak

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen