Norge øker støtten til sårbare migranter gjennom IOM

Norge gir 30 millioner kroner til Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), som har ansvaret for å koordinere FNs arbeid med migrasjon. Deler av støtten går til IOMs humanitære arbeid for å informere om smittespredning og sørge for helsetjenester og tilgang på rent vann for sårbare grupper i forbindelse med covid-19.

- Vi gir det meste av denne støtten som et kjernebidrag uten øremerking slik at IOM selv kan definere hvor behovene er størst. Nesten all IOMs virksomhet er prosjektfinansiert, men det viktige omstillingsarbeidet som må til for å ruste organisasjonen for nye utfordringer må finansieres på annet vis. Det bidrar vi til gjennom kjernestøtten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

IOM er i en viktig strukturell omstillingsfase samtidig som pandemien stiller nye krav til organiseringen av IOMs arbeid i mer enn 100 land. Norge bidrar i år med 20 millioner kroner i kjernestøtte, et bidrag som hjelper IOM til å bygge opp kapasitet, styrke sentrale funksjoner og sette organisasjonen bedre i stand til å aksle sin nye rolle som migrasjonskoordinator i FN. I tillegg kommer ti millioner kroner i humanitær støtte.

Koronapandemien forverrer en allerede vanskelig situasjon for befolkningen i land og områder som er rammet av humanitære kriser. Ikke minst sårbare migranter, flyktninger og de som er fordrevet i egne land vil være spesielt utsatt for smitte og ha vedvarende behov for beskyttelse og grunnleggende helsetjenester.

- Vi vil derfor bidra med ti millioner kroner i humanitær støtte til IOM, slik at de er i stand til å bidra til FNs felles innsats mot de direkte og indirekte konsekvensene av pandemien. IOM har betydelig tilstedeværelse i vanskelig tilgjengelige områder, og vil kunne bistå sårbare migranter, fordrevne og andre sårbare grupper med informasjon om smitteforebygging, helsetjenester og tilgang på rent vann. IOM spiller også en viktig rolle når det gjelder kartlegging av befolkningsforflytninger, sier Eriksen Søreide.

Av verdens om lag 258 millioner migranter er over 164 millioner arbeidsmigranter. Covid-19-restriksjoner har ført til permitteringer og masseoppsigelser i flere land. Blant de som nå står uten jobb er også arbeidsmigranter, og mange av disse mister nå sitt økonomiske og sosiale sikkerhetsnett. IOM har snudd seg raskt og har nå omgruppert personell og utviklet nye hjelpeprogram for medlemsland og migranter av alle kategorier.

Norge bidrar i tillegg til IOMs programaktiviteter, særlig innenfor integrering av migranter, retur- og gjenbosettingsarbeid. Det vil i år også bli gitt økonomisk støtte til FNs flergiverfond for migrasjon, med fokus på å bygge kapasitet til migrasjonshåndtering i transitt- og opprinnelsesland. IOM innehar lederfunksjonen i fondets styre.