Nordisk ministermøte om flyktningkrisa

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltok i dag i et nordisk utenriksministermøte i Brussel, for å diskutere migrasjonsspørsmål og flyktningkrisa. – De nordiske landene er blant de i Europa som er sterkest berørt av krisen. Vi er enige om at flere europeiske land må ta sin del av ansvaret. Samtidig har vi i Norden sterk erfaring med å samarbeide om felles utfordringer, og den nåværende situasjonen kaller på samarbeid, sier Helgesen.

Ministrene ble enige om å styrke samarbeidet og informasjonsutvekslingen i asyl- og integreringsspørsmål. De nordiske landene vil også styrke samarbeidet for mer effektiv retur av asylsøkere som ikke får innvilget asyl.

EØS/EU-minister Vidar Helgesen og Sveriges utenriksminister Margot Wallstrøm. Foto: Wera Hellstrøm, UD