Miljø og klima i Barentsregionen

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Miljøet i Nordområdene er sårbart og berører både Russland, Finland, Sverige og Norge. På det siste møtet i Miljøarbeidsgruppa under Barentsrådet sto de mest alvorlige miljøproblemene i Nordvest-Russland på dagsorden. Forvaltning av vann, naturvern og klima var også viktige temaer.

Luftforurensning i Russland
Luftforurensning i Arkhangelsk. Foto: Anne Berteig

Miljøproblemene omfatter blant annet industriforurensning, som nikkelverkene på grensen til Norge, forurenset grunn, drikkevann, avløp og avfall. Løsning av disse vil bidra til bedre helse og miljø lokalt. De vil også bidra til reduserte utslipp av klimagasser og miljøgifter i Arktis.

Klima- og miljødepartementet leder Miljøarbeidsgruppa under Barentsrådet i 2016 og 2017. Miljøarbeidsgruppa møttes på FRAM-senteret i Tromsø 27. februar-1. mars for å diskutere klima og miljø i Barentsregionen. Dette var det tredje møtet i miljøarbeidsgruppa under det norske formannskapet.

Barentsregionen består av de 13 nordligste fylkene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Barentsregionen er rik på naturressurser og naturverdier, men sårbar for påvirkning fra klimaendringer og menneskelig aktivitet. I Barents miljøarbeidsgruppe samarbeider de fire landene om kutt i forurensende utslipp, forvaltning av vann, å bevare naturmangfold og om klimaspørsmål. 

Barentsrådets miljøarbeidsgruppe
Barentsrådets miljøarbeidsgruppe er på bedriftsbesøk hos avfallsselskapet Remiks i Tromsø. Foto: Ingrid Lillehagen

På møtet deltok representanter for sentrale miljømyndigheter i Finland, Russland, Sverige og Norge. Miljømyndigheter fra de nordligste fylkene i disse landene deltok også.

I møtet ble det lagt fram resultater fra samarbeidet under norsk ledelse så langt. Blant annet har Norge har tatt initiativ til en studie kalt "Barents 2050". Studien skal gi svar på hvordan Barentsregionen kan bidra til å oppfylle målene i klimaavtalen fra Paris. Den skal også beskrive hvordan næringslivet i regionen kan tilpasse seg en lavutslippsøkonomi og hvilke muligheter dette kan gi til ny, grønn vekst i regionen. Studien vil bli lagt fram for landenes miljøvernministre i november, sammen med andre resultater fra det norske formannskapet i Miljøarbeidsgruppa.