Miljø vektlegges i energisaker

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet har i dag klargjort når det kan være grunnlag for innsigelse av miljøhensyn i energisaker.

Klima- og miljødepartementet har i dag klargjort når det kan være grunnlag for innsigelse av miljøhensyn i energisaker.

Regjeringen la sommeren 2016 frem rundskrivet om miljøforvaltningens innsigelsespraksis i saker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet gir føringer for hva som gir grunnlag for innsigelse, og hva som kan karakteriseres som miljøspørsmål av nasjonal eller regional betydning. Nå skal det samme gjelde i energisaker.

Klima- og miljødepartementet sender i dag brev til fylkesmennene, fylkeskommunene, Riksantikvaren, Miljødirektoratet og Sametinget om at rundskrivet også skal brukes i saker som behandles etter energiloven, vannressursloven og vassdragsreguleringsloven (energisaker). Last ned brevet her

– Det har lenge vært etterlyst en klargjøring fra statens side om grunnlaget for å fremme innsigelse på klima- og miljøområdet. Jeg mener at vi må vektlegge nasjonale og vesentlig regionale miljøinteresser på lik måte, uavhengig av hvilken lov inngrepet behandles etter. Derfor har vi bestemt at rundskrivet også skal gjelde energisaker, forklarer klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han sier videre at slike tydelige kriterier er viktige for å skape klarhet og forutsigbarhet for tiltakshaver, fylkesmenn, kommuner og fylkeskommuner.

– Rundskrivet skal bidra til å avdekke og løse konflikter med viktige miljøinteresser så tidlig som mulig i konsesjonsbehandlingen, sier Helgesen.