Undertegnet miljøavtale om elektrisk transport med Chile

Chiles energiminister Andres Rebolledo og klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte i dag en miljøavtale om omstilling til elektriske kjøretøy og fartøy.

Avtalen innebærer et styrket samarbeid mellom Norge og Chile innen elektrisk mobilitet. Transportsektoren er en stor kilde til klimagassutslipp både i Chile og i Norge.

Elektriske løsninger

Begge land har hatt fokus på å ta i bruk løsninger i transportsektoren basert på elektrisitet. Chile har fremmet bruken av fornybar elektrisitet i transportsystemet. Etter avtalen skal partene blant annet utveksle erfaringer om politikkutforming og teknologi, i arbeidet mot nullutslipp i nybilsalget på global basis. 

Ambisiøse mål

Norge har i stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2018-2029 satt ambisiøse mål for nullutslippskjøretøy. I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy, nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass. Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. I tillegg skal varedistribusjonen i de største bysentra være tilnærmet nullutslipp innen 2030. 

Globale løsninger

Bilateralt arbeid mellom land er viktig for å sikre kompetanseoverføring. Norge kan ikke alene finne alle løsningene, og avtalen med Chile er dermed viktig for å utveksle erfaringer og fremme felles løsninger globalt. 

Les avtalen her (pdf).

Chiles energiminister Andres Rebolledo og klima- og miljøminister Vidar Helgesen
Chiles energiminister Andres Rebolledo og klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte i dag en miljøavtale om omstilling til elektriske kjøretøy og fartøy. Foto: Snorre Tønset/KLD
Til toppen