Miljøpolitikk som virker

Det er viktig at miljøavgifter har en reell målbar miljøeffekt, og at nye avgiftsforslag ikke bare handler om gode intensjoner eller dyr symbolpolitikk, skriver statssekretær Brage Baklien (FrP).

Miljøorganisasjonen Zero ved Marius Gjerset ser ut til å være uenig, og foreslår i et leserbrev 20. mai en ny avgift på fossil plast i drikkevareemballasje. En slik avgift vil ifølge Miljødirektoratet ikke ha dokumenterte klima- og miljøeffekter. Finansdepartementet hevder heller ikke at all produksjon av plast faller inn under det europeiske kvotesystemet, slik Zero påstår at vi gjør.

Søppel i havet er et tema som opprører mange av oss, men det finnes mye smartere løsninger enn nye symbolske miljøavgifter. H/FrP-regjeringen foreslår for eksempel 7 millioner kroner til forskjellige tiltak mot marin forsøpling i revidert nasjonalbudsjett. Et tiltak som har vist seg å være veldig effektivt er prosjektet «Fishing for litter», som siden 2016 har samlet opp over 50 tonn avfall.

Miljøorganisasjonen Zero burde juble over regjeringens klimapolitikk der CO₂-utslippene faller. For 2020 er anslaget på utslippene justert ned med hele 3 millioner tonn CO₂ sammenlignet med perspektivmeldingen som ble lagt frem i 2013 av Ap, SV og Sp. Det aller mest effektive tiltaket har vært H/FrP-regjeringens avgiftslettelse på nye miljøvennlige biler. Norge ligger faktisk allerede godt under EUs  krav til bilprodusenter om gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler på under 95 gram CO₂ per kilometer innen 2020. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å kutte engangsavgiften for motorsykler med lave utslipp, slik at det samme kan skje i dette markedet allerede fra 1. juli.

Norge trenger debatt om virkemidlene i klima- og miljøpolitikken basert på fakta, kunnskap og helhetsforståelse. Her håper jeg at Zero vil bidra fremover.

Til toppen