Miljøvennlige fraktkorridorer i Europa

Europakommisjonen (KOM) arrangerte 9. desember en konferanse om grønne korridorer, fraktkorridorer som benytter seg av avansert teknologi og ko-modalitet for å oppnå energieffektivisering og reduserte miljøkonsekvenser. Rådgiver for transport og energi ved EU-delegasjonen, Jonas M. Helseth, rapporterer.

Konseptet grønne korridorer ble lansert i EUs handlingsplan for varetransportlogistikk fra 2007 som et ledd i EUs agenda for å gjøre transportnæringen uavhengig av fossile drivstoff. Alle tilgjengelige presentasjoner kan fås ved å trykke på de respektive navn i innberetningen.

Les innberetningen her.

Til toppen