Milliardverdier i elgjakta

Nær 60 000 elgjegere jakter i Norge hvert år. En ny rapport viser at jakta representerer store verdier for det norske samfunnet.

Menon Economics har på oppdrag fra Statskog utredet den samfunnsøkonomiske betydningen av elgjakt i Norge. Rapporten bekrefter at elgjakta representerer store verdier knyttet til blant annet reiseliv og utstyr. I tillegg kommer elgkjøttet fra 30 000 elg hvert år. Andre verdier viser seg imidlertid å være enda større. 

Anslått til 1,1 milliard kroner

Rekreasjonsverdien med spenning, sosialt fellesskap og naturopplevelser betyr mer for elgjegerne enn verdien av elgkjøttet.Men effekten på helsa betyr mer. Til tross for en svært forsiktig vurdering av helseeffekten, er den større enn rekreasjonsverdien og verdien av elgkjøtt til sammen.

Alt i alt har elgjakt i Norge en samfunnsøkonomisk verdi på 1,1 milliard kroner. Dette baserer seg på forsiktige anslag av helseeffekt. 

Opplevelser og folkehelse

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad setter pris på Statskogs initiativ.

– Jakt handler om sunt viltkjøtt, men også mye mer, ikke minst rekreasjon og folkehelse. Høsting av naturens overskudd har alltid vært viktig, og tallene viser at det er minst like viktig i dag, sier Bollestad.

Elg.
Nær 60 000 elgjegere jakter i Norge hvert år. Foto: Landbruks- og matdepartementet

God distriktspolitikk

Jakt har lange tradisjoner i Norge, og organisering og salg av jakt er en viktig inntektskilde for mange grunneiere. Satsing på jakt og jaktopplevelser er god distriktspolitikk. 

2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltningen som gjelder høstbare viltressurser, det vil si arter en kan jakte på. Bakgrunnen for det var blant annet muligheten for å styrke næringsutviklingen basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.

Statskog SF er underlagt Landbruks- og matdepartementet og ivaretar sektorpolitiske oppgaver som tilrettelegging for friluftsliv. Statskog er også landets største forvalter av jakt og fiske.