En million til dansk-norsk samarbeid

- Jeg er glad for at regjeringens gave i anledning grunnlovsjubileet går til Fondet for Dansk-norsk samarbeid, sa statssekretær Morten Høglund da han overrakte en million kroner på Lysebu i Oslo 20. februar.

Det var fest på Lysebu da statssekretæren overrakte pengene med 120 danske lærerstudenter, stortingspresident Olemic Thommessen, den danske ambassadøren Torben Brylle og Fondets styreleder Trond Bakkevig som hovedgjester.

Danske lærerstudenter uttrykker glede over gaven i forbindelse med det norske grunnlovsjubileet. (Foto: Anna Vaagland)

 

De danske studentene åpnet med å lese noen utvalgte paragrafer fra Grunnloven til stor begeistring fra forsamlingen. Herborg Kråkevik og Morten Jostad bidrog og til festen med sine musikalske innslag og gjøglerier over det dansk-norske.  Både nasjonalsangen og eventyret ‘Laserne’ av H.C. Andersen var en del av programmet.

Regjeringens gave inngår i den dansk-norske dimensjonen i grunnlovsjubileet. Jubileet markeres også stort i Danmark med et omfattende dansk-norsk jubileumsprogram.

Unikt slektskap
Studentene, som er på Lysebu for å lære mer om norsk språk, kultur og samfunn, fikk høre at det er et unikt slektskap mellom det danske og det norske folk.

Statssekretær Morten Høglund overrekker gaven til styreleder Trond Bakkevig. (Foto: Anna Vaagland)

Det er 200 år siden Danmark og Norge skilte lag, men fellesskapet mellom de to land fortsatte. Statssekretær Morten Høglund understreket at 1814 var en politisk, men ikke en kulturell skilsmisse og viste til hvordan Danmark og Norge opp gjennom historien på ulike måter har inspirert hverandre politisk og kulturelt. Han viste til hvordan den norske grunnloven ble en inspirasjon for den seinere danske grunnloven og hvordan norske kunstnere og andre gjennom historien har søkt til Danmark og København for inspirasjon og utvikling.

Fellesskap
Når grunnlovsjubileet feires sammen med Danmark er det er ikke atskillelsen, men fellesskapet, både i fortid, samtid og fremtid, som feires.

Fellesskapet mellom Danmark og Norge ble også understreket av Fondets styreleder Bakkevig og stortingspresident Thommesen. Begge understreket de sterke båndene mellom de to land. De fremhevet hvordan kunnskap og kjennskap til hverandre er viktig i den videre utviklingen av forholdet mellom Danmark og Norge.

Regjeringens gave, som blir gitt i fellesskap med den danske regjering og folketinget, skal bidra til dette. Et tilsvarende beløp blir overrakt Fondet på Schæffergården i København seinere i februar. Ved å gi gaven til Fondets arbeid med ungdomsutveksling understreker giverne framtiden og et ønske om å bidra til formidling av kunnskap til fremtidige generasjoner.

Til toppen