Millionbevilgning til studier i internasjonal beredskap

Utenriksdepartementet bevilger nærmere 2,5 millioner kroner til internasjonalisering av bachelorstudiet i internasjonal beredskap ved Høgskolen i Harstad.Statssekretær Bård Glad Pedersen lanserte tilskuddet på et møte i Harstad 13. august.

- Svært positivt, sier rektor ved HiH, Bodil Olsvik. - Dette innebærer et ytterligere et løft for denne utdanningen – bare få uker etter at studiet fikk tildelt 15 nye studieplasser, i forbindelser med framlegging av revidert nasjonalbudsjett. 

- Utenriksdepartementet var på mange måter fødselshjelper for studiet i 2011, og var med å sikre finansieringen de tre første årene, før vi fikk tildelt studieplasser fra Kunnskapsdepartementet. De har tydeligvis sett viktigheten av et studium som dette, fastslår Olsvik. 

Bachelorstudiet i Internasjonal beredskap kom i stand etter et faglig samarbeid mellom Høgskolen i Narvik, Norges brannskole og Høgskolen i Harstad. Det har vært en overordnet målsetting fra arbeidet startet at studiet skulle internasjonaliseres og gjøres tilgjengelig for studenter utenfor Norge. 

- Regjeringen styrker beredskapen i takt med den økende økonomiske aktiviteten her i nord, både til lands og til vanns. Støtten til dette studiet er et konkret eksempel på denne satsingen, sier statssekretær Bård Glad Pedersen i forbindelse med lanseringen av tilskuddet. 

- Norge har et velfortjent omdømme som et land med høy kompetanse på sikkerhet og beredskap, men vi kan alltid bli bedre. For å bli det, må vi dele og videreutvikle den solide kunnskapen vi alt har, sier han. 

Formålet med å internasjonalisere studiet er å øke kunnskapen og forståelsen for de miljømessige og klimamessige utfordringene i nordområdene. Studiet skiller seg fra andre studietilbud pga det internasjonale perspektivet, samfunnssikkerhet og beredskap, med særlig fokus på nordområdene.

Grenseproblemer og samarbeid internasjonalt vises spesiell oppmerksomhet. Internasjonalisering av studieopplegget, med tilrettelegging for opptak av internasjonale studenter, er derfor relevant av flere årsaker.

Erfaring viser at når studenter fra flere nasjoner deltar i samme opplæring, tilfører de hverandre verdifull kunnskap. 

Tilskuddet fra UD på inntil NOK 2 496 375 gjør det nå mulig å tilpasse undervisningsopplegget til en internasjonal studentgruppe og legge til rette for studentmobilitet.

Til toppen