50 millioner kroner til nye løsninger mot fattigdom

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende lanserte i dag en ny konkurransebasert finansieringsordning på inntil 50 millioner kroner årlig til innovasjon som kan bidra til å bekjempe fattigdom innen 2030.

Midlene tilbys forsknings- og utdanningsmiljøer, sivilt samfunn, norsk næringsliv, organisasjoner og andre med spesielt lovende prosjekter innen helse og utdanning. Ordningen blir en del av regjeringens oppfølging av den nasjonale innovasjonsdugnaden «Visjon 2030» som i dag huset 400 deltakere i Trondheim. 

- For å nå det ambisiøse målet om å utrydde all ekstrem fattigdom i verden innen 2030, må vi tenke nytt om helse og utdanning. Vi må finne nye løsninger, ny teknologi og nye måter å gjøre ting på. Dette er en global dugnad hvor Norge har de beste forutsetninger for å bidra, slik denne innovasjonsdugnaden viser, sier utenriksminister Børge Brende. 

Regjeringen lanserte innovasjonsdugnaden «Visjon 2030» i 2014, og over 100 bidrag er kommet inn. Tretti av disse ble vist frem og diskutert på konferansen i Trondheim 2. og 3. mars. Bidragene spenner fra nye metoder for å hjelpe barn i krigsområder med stresshåndtering, til nettapplikasjoner for en rekke helse- eller utdanningsformål og tekniske nyvinninger som solcellelamper som også lader mobiltelefoner.

- Det er imponerende å se kvaliteten og originaliteten på bidragene som er kommet inn. Vi har svært dyktige kompetansemiljøer i Norge. Gjennom den nye finansieringsordningen håper vi å bidra til at enda flere blir med på innovasjonsdugnaden og at de beste løsningene raskere kan realiseres, sier Brende.