15 år med forbud mot miner

- Minekonvensjonen har vært en suksess. En verden uten nye mineofre er innen rekkevidde, og dette markeres i Maputo denne uken, sier statssekretær Hans Brattskar.

- Minekonvensjonen har vært en suksess. En verden uten nye mineofre er innen rekkevidde, og dette markeres i Maputo denne uken, sier statssekretær Hans Brattskar.    

Mosambik er vertskap for den tredje tilsynskonferansen for Minekonvensjonen. Der vil representanter for stater, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunn samles for å markere at det har gått 15 år siden det ble forbudt å produsere, lagre, selge eller bruke antipersonellminer. 

Minekonvensjonen ble fremforhandlet i Oslo og trådte i kraft i 1999. Etter 1999 har bruken av antipersonellminer blitt redusert til nærmest lik null. Av 89 stater som hadde lagre da de sluttet seg til konvensjonen, har 85 destruert sine lagre. Mer enn 45 millioner miner er destruert.  

- Den største utfordringen nå er at minerydding tar for lang tid i mange stater. Norge vil fortsette å være en aktiv pådriver og aktør i arbeidet med å rydde minelagte områder, sier Brattskar. 

Mosambik var et av de landene som har vært hardest rammet av miner. I år kommer landet til å erklære at de har ryddet alle kjente minelagte områder. Det er resultatet av et intensivt nasjonalt mineryddingsprogram, støttet av blant annet Norge med Norsk Folkehjelp som en sentral aktør.

- At et fattig og hardt rammet land som Mosambik har klart å oppfylle forpliktelsene om å rydde alle minelagte områder, viser at det er mulig med en visjon om en verden fri for miner. Derfor er det også passende at tilsynskonferansen finner sted i Maputo, sier Brattskar. 

Statssekretær Hans Brattskar vil representere Norge på konferansen.

Til toppen