Minerydding er nøkkelen til varig fred i Colombia

USAs utenriksminister John Kerrys og utenriksminister Børge Brendes innlegg i Dagbladet Meninger 13. mai 2016.

En januardag i 2015 eksploderte bakken under 14 år gamle Ferney Cifuentes mens han hjalp sin far med å gjete kveg i Montecristo i Colombia. Han hadde tråkket på en landmine. Dessverre er ikke Ferney Cifuentes død et enkeltstående tilfelle. Han ble én av over 11.000 colombianere som er såret eller drept av landminer og udetonerte sprenglegemer de 25 siste årene.

Landminer er særlig farlige fordi de kan ligge i bakken i årevis før de, helt uten forvarsel, dreper og lemlester uskyldige ofre. I fjor ble 285 personer drept av landminer i Colombia. Førti av dem var barn. Afghanistan er det eneste landet i verden der landminer krever flere dødsofre. Men minerydding er svært tid- og ressurskrevende, og med det nåværende tempoet, vil det ta flere tiår før Colombia er fritt for miner.

Norsk-amerikansk initiativ for minerydding i Colombia

USA og Norge mener det er uakseptabelt at landminer skal fortsette å drepe og lemleste i generasjoner framover. Derfor leder vi et globalt initiativ for å sikre ressursene og fagkunnskapen som trengs for at Colombia skal bli kvitt alle landminer innen fem år. Over 20 land og EU har så langt sluttet seg til initiativet. Vi håper flere kommer etter.  

Den colombianske regjeringen har invitert alle som støtter mineinitiativet til et ekspertforum i Bogotá denne uken. Her skal vi dele erfaringer og drøfte hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til at Colombia når målet om å bli minefritt innen 2021.  

Deltakerne skal også besøke et pilotprosjekt for minerydding som drives i fellesskap av Colombias regjering og FARC-geriljaen. Mange av minene Colombia plages av i dag, er lagt ut under den over 50 år lange konflikten mellom regjeringen og FARC. Prosjektet er det første eksempelet på at de to partene samarbeider for å lege sårene etter konflikten. Organisasjoner som representerer ofrene for konflikten, ønsker prosjektet velkommen, og mange håper det vil bidra til å bane vei for en endelig fredsavtale i nær framtid.  

Fredsforhandlingene mellom colombianske myndigheter og FARC-geriljaen er nå i sluttfasen. Det er avgjørende at freden gir merkbare forbedringer for menneskene i konfliktrammede lokalsamfunn. Tillit må gjenoppbygges, sikkerhet garanteres og institusjoner styrkes.  

Minerydding kan være avgjørende i en slik normaliseringsprosess og bidra til at folk kan vende tilbake til hjemmene sine, frigjøre jordbruksarealer og gi barna en trygg skolevei.  

Internasjonal støtte er avgjørende

Det er colombianerne selv som vil måtte bære de tyngste byrdene når freden skal bygges. Men varig fred i Colombia er også et globalt anliggende som har støtte fra land verden over, regionale institusjoner, frivillige organisasjoner, humanitære grupper og religiøse ledere – pave Frans inkludert. Det internasjonale samfunnet må være rede til å bistå også i gjennomføringen av en fredsavtale.  

Prislappen for å bli kvitt alle landminer i Colombia innen fem år anslås å være 350 millioner dollar. Det er ambisiøst, men fullt mulig å få til dersom det internasjonale samfunnet stiller opp med kunnskap og ressurser. Slik kan vi gjøre Colombia tryggere. Og slik kan vi gi befolkningen håp om at freden vil vare.

Den beste måten å hedre Ferney Cifuentes’ minne på, er å sørge for at Colombia blir kvitt de landminene som tok hans unge liv.