Minerydding starter i Colombia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er svært gledelig at mineryddingen i Colombia nå har startet. Den siste tids opptrapping av konflikten med tap av menneskeliv på begge sider er bekymringsfull. Dette vil være et viktig tillitsbyggende tiltak på et avgjørende tidspunkt i fredsprosessen, sier utenriksminister Børge Brende.

I en felles pressekonferanse i Havanna i dag annonserte den colombianske regjeringen og Farc-EP oppstart av et pilotprosjekt for minerydding i en region der sivilbefolkningen er hardt rammet av konflikten. 

Mineryddingen ledes av Norsk Folkehjelp, med deltakelse av colombianske myndigheter og Farc. Norge og Cuba, sammen med den internasjonale Røde Kors-komiteen, bistår i gjennomføringen av prosjektet. 

- Jeg er glad for at Norge som tilrettelegger i fredsprosessen kan bistå i gjennomføringen av dette viktige arbeidet. Rydding av miner og andre udetonerte eksplosiver fra krig og konflikt er en forutsetning for at landområder kan tas i bruk av lokalbefolkningen for videre utvikling, sier utenriksministeren.  

Norge støtter Norsk Folkehjelps mineryddingsprosjekt med 7,8 millioner kroner. Globalt er Norge blant de fem største bidragsytere til rydding av miner og klasevåpen. Den væpnede konflikten i Colombia har pågått i over 50 år og ført til alvorlige humanitære konsekvenser og lidelser for sivilbefolkningen. Colombia er blant 161 land som har sluttet seg til den internasjonale minekonvensjonen, og som selv er blant de hardest rammede.