Ministermøte i WTO i Buenos Aires

I tidsrommet 10. – 13. desember vil det bli avholdt ministermøte i WTO i Buenos Aires. Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide leder den norske delegasjonen der også Landbruks- og matdepartementet er representert.

På jordbruksområdet vil medlemslandene blant annet drøfte forslag til begrensninger i bruk av handelsvridende støtte, offentlig matvarelagring i u-land og medlemslandenes adgang til restriksjoner på eksport. Ministermøtet skal også drøfte utforming av et arbeidsprogram for handel med jordbruksvarer fram mot neste ministermøte om to år.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier det er viktige spørsmål for landbruket som nå står på dagsordenen  og kommer til å  ha løpende kontakt med  Buenos Aires. 

Til toppen