Ministermøte i WTO

Den 11. ministerkonferansen i WTO i Buenos Aires er nå avsluttet. Før møtet var det fremmet forhandlingsforslag knyttet til bl.a. nasjonal støtte, offentlig matvarelagring i u-land, eksportrestriksjoner for jordbruksvarer og sikkerhetsmekanismer i u-land.

Forhandlingene viste at det ikke var mulig å bli enige på noen av disse forhandlingsområdene.  

På jordbruksområdet vil derfor forhandlingene bli videreført i Genève basert på forslag fra medlemslandene, uten at det er noen klare føringer fra Ministerkonferansen om veien videre. 

For Norge er det viktig at WTO bevares som en sterk multilateral organisasjon der rettigheter og plikter respekteres for jordbruksvarer 

Til toppen