Ministermøte om immigrasjon og yttergrensekontroll i Aten

Terrorisme og sikkerhet langs EUs yttergrenser var tema på EUs uformelle ministermøte der statssekretær Hans Røsjorde deltok i dag. Møtet i Aten var i regi av det greske EU-formannskapet.

Statssekretæren møtte også det greske utlendingspolitiet og de ferske direktoratene for asyl og førstemottak av irregulære migranter. Han besøkte videre et norsk- og EØS-finansiert NGO-drevet asylmottak for enslige mindreårige migranter.

Hellas mottar € 63 millioner under EØS-finansieringsordningen for perioden 2009-2014. Asyl og migrasjon er en hovedprioritet for støtten til Hellas, og Norge bidrar med ca 97 prosent av midlene.

Til toppen