Ministermøte om integrering i Europa

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeidet med integrering i lys av dagens store flyktningkrise var mandag 9. november tema for ministermøte i Wien. Den østerrikske ministeren for Europa, integrasjon og utenrikssaker, Sebastian Kurz inviterte til diskusjon.

Inkluderingsminister Solveig Horne møtte kollegaer fra Europa, Canada, USA, Australia og New Zealand i Wien for å diskutere integrering under tittelenVienna Future Talks – Vision for Integration: Social Cohesion.

- Vi må diskutere både det vi lykkes med og hva som er våre utfordringer for å lære av hverandre. Hva vi kan gjøre for å fremme deltakelse i et stadig mer mangfoldig samfunn og hvordan styrke det europeiske verdigrunnlaget, sa den østerrikske integreringsminister Sebastian Kurz i sitt åpningsinnlegg.

Hensikten med møtet var å drøfte hvordan migrasjon påvirker samfunnet, og hvordan landene må videreutvikle integreringspolitikken i en periode med store politiske, sosiale og demografiske omveltninger nasjonalt og internasjonalt.

-  Flyktningsituasjonen vi nå ser bringer enda mer aktualitet til møtet. Vi står overfor en situasjon som krever økt samhandling landene imellom og en fornyelse av integreringspolitikken i Europa, sier inkluderingsminister Solveig Horne.

Statsråd Solveig Horne holdt et innlegg om hovedlinjene i norsk integreringspolitikk.

I likhet med sin østerrikske kollega la hun vekt på viktigheten av en god integreringspolitikk for de som skal bo i Norge, i tillegg til effektiv retur av de som ikke får opphold.

I forkant av konferansen besøkte flere ministre Bernoulligymnsium i Wien, der minister Kurz fortalte om Zusammen Østerreich. Dette er et prosjekt med integreringsambassadører som rollemodeller for vellykket integrering.

I Østerrike er mye tilrettelagt for personer med innvandrerbakgrunn, men egen innsats er nødvendig for å lykkes, var deres budskap til både politikerne og ungdommene i salen.

Se bilder fra møtet på FLICKR.