Bekymring for overgrep mot etniske og religiøse minoriteter i Pakistan

- Norske myndigheter ser med stor bekymring på at religiøse og etniske minoriteter i Pakistan utsettes for stadig flere overgrep. Drapet forrige uke på to kristne teglverksarbeidere er bare det siste i en serie angrep der annerledes tenkende beskyldes for blasfemi, sier statssekretær, Bård Glad Pedersen.

- Norske myndigheter ser med stor bekymring på at religiøse og etniske minoriteter i Pakistan utsettes for stadig flere overgrep. Drapet forrige uke på to kristne teglverksarbeidere er bare det siste i en serie angrep der annerledes tenkende beskyldes for blasfemi, sier statssekretær Bård Glad Pedersen. 

Pakistans strenge blasfemilover benyttes altfor ofte som et påskudd til angrep på svake grupper i samfunnet. Beskyldninger om blasfemi er ofte et skalkeskjul for andre konflikter. Overgrepene kommer på toppen av en allerede vanskelig livssituasjon for brede lag av befolkningen, forårsaket av ustabilitet og økende misnøye med manglende sosial og økonomisk utvikling.

- Pakistanske myndigheter må treffe tiltak for å bekjempe angrepene mot de etniske og religiøse minoritetene. Retten til trosfrihet må beskyttes. For det første må de skyldige i hvert enkelt overgrep rettsforfølges. Dernest er det viktig å bekjempe inntrykket av at religiøse og etniske minoriteter ikke aksepteres som fullverdige borgere av Pakistan. Et viktig tiltak vil være å endre de omstridte blasfemilovene, understreker statssekretær Bård Glad Pedersen.          

Til toppen