Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Misforståelser om kampfly-kostnader

Dagsavisens Hege Ulstein spør lørdag om hvordan anskaffelsen av F-35 kan være under kontroll og på budsjett når dagens planer tilsynelatende skiller seg fra de som ble lagt frem i 2008. Dette bygger nok dessverre på en misforståelse. Overgangen fra vel 40 til over 60 milliarder kroner for kampflyanskaffelsen skyldes en omregning, ikke at det er blitt dyrere. De nye årstallene skyldes at vi selv har valgt en annen tidsplan, og ikke at leveransen av flyene er forsinket. Første norske F-35 leveres derfor både med riktig pris og til riktig tid.

Kostnadsutvikling 2006-2015
Grafen viser hvordan kostnadene for den norske kampflyanskaffelsen har utviklet seg fra 2006 of frem til i dag. Alle verdier er oppdatert til 2015-kroner. Foto: Forsvarsdepartementet

Les mer om kampflykostnadene her.

Først helt kort om kostnader. Da Stortinget i 2008 ble bedt om å slutte seg til valget av F-35 var hele anskaffelsen ventet å koste 42 milliarder kroner, inkludert de milliardene som skal gå til utstyr, deler, trening og våpen. Dette var beregnet i det vi kaller «nåverdi», som beskriver hva anskaffelsen hadde kostet om vi hadde betalt alt sammen der og da. Slike nåverdiberegninger er helt nødvendig for å kunne sammenligne ulike kandidater med samme forutsetninger. I 2011 byttet vi imidlertid til en beregningsmetode kjent som «reelle kroner» og som legger anskaffelsen ut i tid, noe som er nødvendig for god budsjettering. Når resultatene fra denne omregningen justeres for vanlig prisstigning frem til i dag, blir totalkostnaden for kampflyanskaffelsen 67,9 milliarder kroner. Konsekvensen av dette er at til tross for at anskaffelsen tilsynelatende er blitt mye dyrere så er årets kostnader reelt sett er bare 5,56 % høyere enn 2008-tallet, en økning som heller ikke skyldes at flyene er blitt dyrere enn ventet, men at vi selv har valgt en ny tidsplan og at vi har fått økte kostnader for utviklingen av det norske F-35-missilet JSM. Om vi sammenligner levetidskostnadene på samme måte, har de faktisk gått ned siden 2008, og ikke økt, slik Ulstein hevder.

Anskaffelsesplan nye kampfly
Grafikken viser hvordan den norske anskaffelsen av F-35 er lagt opp. Til nå har Stortinget gitt fullmakt til 22 fly.

Les mer om historie og plan for kampflyanskaffelsen her.

Så litt om tidsplanen. De to første norske flyene er del av den sjuende produksjonsserien for F-35, og flyene leveres i tråd med kontrakten for denne som ble undertegnet i 2013. Derfor blir de to første flyene ikke bare levert til riktig pris, men også til riktig tid. Det er riktig at den norske tidsplanen for anskaffelsen av F-35 er endret to ganger, men begge endringene gjorde vi på eget initiativ og før vi i det hele tatt hadde bestilt noen fly. Den første endringen ble gjort etter at amerikanerne la om sin plan i 2010. Den andre kom i forbindelse med behandlingen av den gjeldende langtidsplanen for Forsvaret i 2012. At Stortinget velger en ny tidsplan før anskaffelsen i det hele tatt er i gang, kan vanskelig kalles en forsinkelse.

Min jobb, sammen med over 50 andre i Kampflyprogrammet, er å sikre tett oppfølging av den norske anskaffelsen av F-35. De nye flyene er avgjørende for vår fremtidige forsvarsevne og vi er avhengig av å ha kontroll på både kostnader, tidsplaner og teknisk utvikling. Om Hege Ulstein fortsatt frykter at vi ikke har den nødvendige kontrollen, så er hun mer enn velkommen til et møte med oss hvor vi gjerne svarer på de spørsmål hun måtte ha. I en så stor og viktig anskaffelse må vi sikre riktig og god informasjon, noe vi gjerne vil bidra til.

Morten Klever
Generalmajor Morten Klever, programdirektør i Kampflyprogrammet Foto: Forsvarsdepartementet
Til toppen