Heia Team Norway!

Direktør for NHO Brussel, Pernille Aga, ser framover mot en ny høst og nye muligheter for Norge i Brussel.

Før ferien la Regjeringen frem stortingsmeldingen Om gjennomføring av europapolitikken. Her sier Regjeringen at den vil føre en mer aktiv, tydelig og åpen europapolitikk for mer offensivt å kunne ivareta norske interesser overfor EU. Det er ikke første gang et slikt mål er satt. Det er likevel positivt at denne regjeringen har gått så høyt ut på banen. Til dette er det en ting å si: Heia! 

Vi har mye å vinne på en mer aktiv europapolitikk. Norge påvirkes i stor grad av EU. Og fakta er; I fjor gikk rundt 80 prosent av norsk eksport til EU. Bedriftenes hverdag formes av politikk og regelverk som har blitt utarbeidet av EUs medlemmer.

Så til gjennomføringen.

En mer aktiv europapolitikk er ikke mulig uten økt politisk oppmerksomhet og deltagelse fra regjerning og Storting. Vi trenger mer debatt om politikk og enkeltsaker som er under utvikling i EU. Dette vil gi bedre forståelse og mer kunnskap om EU og EØS i Norge.

Norge må bli mer synlig for å bli hørt i Brussel i dag. Vi må vise at Norge er et viktig samarbeidsland for EU og at vi på flere områder har mye å bidra med til det europeiske fellesskapet. 

Men, norske interesser ivaretas ikke bare gjennom myndighetskontakten med EU. Bedriftene, interesseorganisasjoner og det sivile samfunn – både i Brussel og hjemme er en vel så viktig kontaktflate. Organisasjonene i norsk arbeidsliv har for eksempel en formell rolle i EUs beslutningsprosesser.

Til sammen utgjør vi ”Team Norway”. Dette teamet kan bidra til at saker som vil bli viktige for norske interesser tidlig identifiseres og prioriteres. Sammen har vi et bredt kontaktnett for å formidle informasjon og synspunkter til relevante miljøer i EU. Økt åpenhet og systematisk dialog mellom myndighetene og ”Team Norway” er nødvendig for å gjennomføre en mer aktiv europapolitikk.

Vi ønsker å bidra! Derfor inviterer NHO til diskusjon om en aktiv europapolitikk i Oslo den 21. september.

En aktiv europapolitikk vil ikke gi Norge stor innflytelse i EU. Men, den kan gjøre oss i stand til å gjøre en bedre jobb på de områdene som er aller viktigst for oss. En forutsetning for å lykkes i dette arbeidet er bedre lagspill. Og hele laget må brukes. Heia ”Team Norway”!

Til toppen