Moderniserer litauisk kriminalomsorg

EØS-midlene

I litauiske fengsler er det flere innsatte enn plasser. Vold er utbredt. Tiltak for rehabilitering er ikke gode nok. Gjennom EØS-midlene støtter Norge opp reformer av den litauiske kriminalomsorgen.

Fra en ungdomsanstalt i Kaunas. Foto: Inga Aalia, den norske ambassaden i Vilnius

– Norge har ett av de mest progressive systemene for kriminalomsorg i verden. EØS-midlene gir oss en unik mulighet til å få ta del i norske erfaringer og tilpasse disse til lokale forhold, sier Litauens justisminister Juozas Bernatonis.

Han er klar på at kriminalomsorgen i Litauen står overfor store utfordringer og ikke møter internasjonale standarder på en rekke områder. Gjennom EØS-midlene er derfor reformer innen justissektoren et prioritert område.

Støtten til kriminalomsorgsprogrammet utgjør 7,7 millioner euro. Det er viktig med en bred og helhetlig tilnærming, og det skal derfor gjennomføres en rekke ulike tiltak. Blant annet:

  • Bygging og rehabilitering av 200 soningsplasser i tråd med internasjonale standarder, inkludert fjerning av sovesalsliknende soningsforhold
  • Økt bruk av alternativ straff til fengsel, inkludert elektronisk kontroll av prøveløslatte fanger. Prosjektet skal omfatte 260 personer.
  • Opplæring av om lag 700 fengselsansatte
  • Etablering av 4 åpne soningsanstalter

Innsatsen gjennom EØS-midlene har også et særskilt fokus på sårbare grupper i litauiske fengsler og kriminalomsorgsinstitusjoner.

Opplæringstilbudet i fengslene skal styrkes og bidra til å gjøre det enklere for innsatte å komme tilbake til samfunnet etter endt soning med særlig vekt på ungdomskriminelle.

Derfor skal blant annet sykehuset i Olaine-fengselet rehabiliteres og etablere en egen enhet som skal gi behandlingstilbud til over 200 rusavhengige innsatte. Også innsatte kvinner med små barn får et bedre tilbud.

Statssekretær Bergersen (midten) deltok under lanseringen i Litauen i mai. Foto: Inga Aalia, den norske ambassaden i Vilnius

Hele programmet som finansieres av Norge gjennom EØS-midlene, ble lansert tidligere denne måneden i varetektsfengselet Lukiskes i Litauens hovedstad Vilnius. Fengselet har vært i drift siden 1904 og er dermed et av de eldste i landet.

Statssekretær Kristin Bergersen fra det norske Justis- og beredskapsdepartementet deltok under lanseringen. Hun understreket blant annet det nære samarbeidet med Norge under gjennomføringen av programmet.

Programmet er utarbeidet i nær kontakt med Kriminalomsorgens sentrale forvaltning her hjemme, og flere av prosjektene gjennomføres med norske partnere.

Justissektoren er blant de viktigste prioriteringene for Norge og Litauen gjennom EØS-midlene. Satsingen er på totalt ca. 19 millioner euro fram til 2016. I tillegg til kriminalomsorg støttes reformer og samarbeid om Schengen, bekjempelse av organisert kriminalitet og økt effektivitet i domstolene.

(Inga Aalia, den norske ambassaden i Vilnius)
Til toppen