Historisk arkiv

Fransk heder til Sigrun Møgedal for globalt helsesamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Tildelingen er en kraftfull og velfortjent erkjennelse av Møgedals egen langvarige innsats, og samtidig en markering av de viktige felles interessene Norge og Frankrike har på dette feltet, understreker utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Spesialrådgiver i UD,  Sigrun Møgedal (i Seksjon for Globale initiativ og likestilling) ble nylig utnevnt til ”Officier dans l’Ordre National du Merité de la République française” av Frankrikes ambassadør i Oslo. Tildelingen kan sammenliknes med en fortjenstmedalje, og er knyttet til Møgedals innsats i det fransk-norske samarbeidet om internasjonalt helsesamarbeid i utviklingsland.

- Tildelingen er en kraftfull og velfortjent erkjennelse av Møgedals egen langvarige innsats, og samtidig en markering av de viktige felles interessene Norge og Frankrike har på dette feltet, understreker utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Fransk – norsk samarbeid innen global helse og AIDS har vært betydelig de siste 3 – 4 årene, inspirert av utenriksminister Støre og miljø- og utviklingsminister Solheim. Det har også vært et aktivt samarbeid mellom de franske og norske AIDS-ambassadørene, ikke minst i forhold til å styrke transatlantisk kontakt om slike spørsmål.

- Samarbeidet med Frankrike har vært sentral for norsk innsats  bl a. i Det globale fondet for AIDS, tuberkolose og malaria (GFATM), vaksinealliansen GAVI og legemiddelfasiliteten UNITAID, og i utenriksministerens syv-lands initiativ om utenrikspolitikk og global helse, sier Sigrun Møgedal. Hun legger til at våre to land nå også gjør felles sak om helsespørsmål knyttet til den nye ”Millennium Foundation”.

 

Til toppen