Morten Høglund i møte om Tisa-forhandlingene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Onsdag 11. november var statssekretær Morten Høglund vert for møte med WTO-utvalget om status for forhandlingene om internasjonal avtale for handel med tjenester (Tisa). WTO-utvalget er regjeringens rådgivende utvalg for handelspolitikk.

Det inviteres bredt til disse møtene og nesten 40 deltakere fra ulike organisasjoner deltok. Formålet med møtet var å informere om status i forhandlingene. Statssekretæren åpnet møtet med å understreke at regjeringen etterstreber størst mulig åpenhet og debatt om handelspolitikken og kravet om åpenhet blir tatt på alvor.

- Vi har hatt en rekke møter om Tisa med interesserte parter og vi har publisert en god del informasjon om forhandlingene på regjeringen.no. Jeg er glad for at vi kunne organisere dette møtet og vi tar sikte på å invitere til flere WTO-utvalgsmøter om Tisa-forhandlingene, sa Høglund.

Høglund informerte om status for forhandlingene og redegjorde for viktige områder og problemstillinger i forhandlingene innenfor skipsfart, energitjenester, datastrømmer, telekom, finansielle tjenester og institusjonelle bestemmelser. Se oppsummering fra fjortende forhandlingsrunde her. Høglund presiserte at Tisa ikke handler om harmonisering av regelverk og at avtalen derfor ikke vil påvirke retten til å regulere. Han understreket at beskyttelse av offentlige tjenester er viktig for Norge.

- En god Tisa-avtale er et godt resultat for norske eksportbedrifter og vil bidra til å sikre arbeidsplasser. Samtidig skal vi beholde retten til å regulere og opprettholde handlingsrommet for offentlige tjenester, påpekte Høglund.

Det var en rekke spørsmål fra deltakerne blant annet om offentlige tjenester, kommunalt tjenestetilbud, vilkår for spesifikke næringer, forholdet til andre internasjonale avtaler og utsikten for multilateralisering. Enkelte påpekte at det er meget viktig for næringslivet at Norge får en god Tisa-avtale og berømmet regjeringens innsats blant annet på det maritime området. Flere bemerket at det var nyttig at møtet fant sted.

På møtet holdt forhandlingsleder Harald Andreassen presentasjon om hvordan man skal forstå det norske tjenestetilbudet. Han informerte også om at det finnes en leseveiledning av det norske tilbudet på www.regjeringen.no