Historisk arkiv

Mongstad 40-år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Innlegg næringsminister Monica Mæland, Bergen 17.oktober 2015

Kjære alle sammen.

På vegne av regjeringen vil jeg gjerne gratulere med dagen!

 

I dag markerer vi 40 år med viktig industribygging på Mongstad.

En industribygging som har bidratt til at Norge i dag kan hevde seg i internasjonal konkurranse, samtidig som det har skapt lokale ringvirkninger.

Mongstad og Nordhordland er et godt eksempel på dette. Fra å være et område der folk flyttet fra på 50 og 60-tallet, ble Nordhordland etter etableringen av Mongstad-industrien et område der folk flyttet til.

Folk fikk gode jobber i industrien, andre fikk jobb som leverandører til denne industrien, de ansatte handlet i lokale butikker som fikk et bredere tilbud og måtte også ansette folk. Disse nye innbyggerne bygget seg hus, og dermed måtte en ha flere tømrere, rørleggere, elektrikere og så videre. Samtidig måtte kommunene ansette nye lærere, nye saksbehandlere og ingeniører, nye sykepleiere, leger og hjelpepleiere.

Det er slik man bygger et samfunn.

 

Siden 1975 er det ikke bare Nordhordland som har endret seg mye – men hele verden og Norge med. Norge har gått fra å være et land der folk hadde moderate lønninger og moderat levestandard til å bli et av verdens rikeste land.

Samtidig har verden blitt mindre og den internasjonale konkurransen har blitt mye tøffere. Vi presses særlig i den delen av næringslivet som er arbeidsintensiv – og dermed er den tradisjonelle industrien under ekstra press.

Jeg ser likevel på mine reiser rundt omkring i landet hele tiden eksempler på hvordan norske tradisjonelle industribedrifter i likhet med bedrifter i nyere bransjer klarer å hevde seg godt i den internasjonale konkurransen.

Det handler om hardt arbeid, kunnskap, dyktighet og gode holdninger. Det handler om engasjement for arbeidsplassen sin. Det handler om mot og det handler om stå-på-vilje.

Mitt inntrykk er at dette er tilstede på Mongstad. Mongstad har opplevd kriser, kritikk og negativ omtale gjennom disse 40 årene, men jeg ser at folk står opp om morgenen, krummer nakken og går på og kjemper seg gjennom stormen.

Og så langt har en alltid kommet seg gjennom krisene og over i smulere farvann på andre siden.

 

Skal vi hevde oss i den tøffe internasjonale konkurransen er det også viktig med tro og vilje. Tro på at det er mulig selv på et lite sted langs norskekysten å hevde seg blant de beste i verden. Vilje til å jobbe så hardt som nødvendig for å nå sine mål.

Samtidig med utviklingen av industrien på Mongstad på 70-tallet, så vi også en økende selvtillit i andre sektorer ute på strilelandet. Ett av disse områdene er innenfor korpsbevegelsen.

Manger Musikklag og Eikanger Bjørsvik Musikklag startet sin kvalitetsutvikling for fullt på 70-tallet, parallelt med Mongstad-etableringen. Disse korpsene har både tro og vilje i rikt monn og er nå helt i verdenstoppen – Nå skal vi få høre dem samlet som massed band -  i «Russland og Ludmilla» - av Michail Glinka.

Tusen takk for meg og ha en strålende feiring!

 

­

Til toppen